Enstrüman Mutfakları
Reklam
Ünal Dursun

Ünal Dursun

Ünal Dursun

Enstrüman Mutfakları

28 Haziran 2018 - 10:04

Anadolu’nun medeniyetler beşiği olduğu hepinizin malumudur. Böylesine yüksek sayıda milleti bir toprak parçasına sığdırıp bu çok renkli resimden şaheser çıkmasını beklememek eksiklik olur. Nitekim Anadolu sahip olduğu bu çokuluslu çeşitlilikten birçok sanat ve zanaat dalını kendine enstrüman ederek ortaya aşılmaz beceriler ve sergi mahsulü elde etmiştir.

Cumhuriyetin başlangıcında Anadolu mozağinin renklerinden biri olan Ermeniler mübadele sebebiyle memleket değiştirince el melekesi memlekette ele ayağa düştü. İstisna olan ustalar hariç bir çok ince işçilik gerektiren meslek grubunu icra eden ustalar memleketten ayrıldığından mütevellit, memlekette zanaat birdenbire ciddi oranda azaldı. Çalgı yapım da onlardan biri idi…

Aradan geçen zaman kendi diyalektiğini Anadolu’nun genç ve namuslu ellerinde zuhur ettirdi. Bilhassa bu toprakların en çok icra edilen enstrümanı olan ‘’bağlama’’ geride kalan birkaç çalgı yapım atölyesinde küllerinden doğup icracının arzu ettiği tınılara ev sahipliği eden bir enstrüman haline dönüştürüldü.

Lakin ustaların devrin gereklerini yerine getirme konusundaki eksik davranışları Anadolu sazlarının dünya ekseninde henüz kendine yer bulamamasına ve tınılarının ücra köşelere ulaşamamasına neden olduğu gibi icracı ve üretimci arasındaki gerekli olan jargon dilinin de gelişememesine sebep oldu.

İstisna ustalara hadsizlik etti isek affola. Lakin tezgah yalan kaldırmaz..

YORUMLAR

  • 0 Yorum