Vergiye uyumlu mükelleflere %5 indirim
Taner Öner

Taner Öner

Taner Öner

Vergiye uyumlu mükelleflere %5 indirim

12 Ocak 2018 - 11:22

Herkese merhabalar,

8 Mart 2017 tarih 30001 sayılı  Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6824 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “un 4. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer 121. maddesi başlığıyla birlikte değiştirilerek 1.1.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" uygulaması getirilmiştir.

Kurumlar vergisi mükellefleri indirim uygulamasının kapsamına giriyor. Bununla birlikte, finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları indirim imkanından yararlanamıyorlar.

İndirim uygulaması gelir vergisi mükelleflerinden ise sadece ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetinde bulunanlar için geçerli. Yani esnaflar, beyanname veren büyük çiftçiler ve serbest çalışan doktor, avukat, mimar, mali müşavir gibi serbest meslek erbabı bu indirim uygulamasının kapsamına giriyor.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş “Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak sonradan düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla beyanname verilmiş olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmıyor”. Ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması, “Ancak her bir beyanname itibarıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmıyor”

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen,  re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,  “Ancak yapılan tarhiyatın, indirimin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden önce kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmıyor.  İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yılla ilgili olarak sonradan da vergi incelemesi yapılabilir. Bu inceleme sonucunda söz konusu yıllardan biri için ikmalen, resen veya idarece tarhiyat yapılıp bu tarhiyat kesinleşirse, indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergilerin geri ödenmesi gerekiyor. Ancak bu durumda vergi ziyaı cezası kesilmiyor.”

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi aslı ( vergi cezaları dahil) 1.000 Türk Lirasının Üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması “Söz konusu bin liralık borcun hesabında Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergi asılları ile vergi cezalarının (vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) toplamı dikkate alınırken, borcun hangi döneme ait olduğunun önemi bulunmuyor.”

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması şarttır. “İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 takvim yılında 359. maddede sayılan bu ve buna benzer fiilleri işlediği tespit edilenler de vergi indirimi imkânından yararlanamıyorlar.”

 

Vergi indiriminden ilk olarak 2018 yılının Mart ve Nisan aylarında verilmesi gereken 2017 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için yararlanılabilecek. Tabiî ki 2018 yılının Mart ve Nisan aylarında verilecek olan 2017 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde bu indirim imkânından yararlanacak olan mükelleflerin, 2017, 2016 ve 2015 yıllarına ilişkin vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş olması ve indirimden faydalanmanın diğer şartlarını da taşıması gerekmektedir.

 

 

 

Bunu bir örnekle açıklarsak;

2017 yılına ilişkin kurumlar vergisi matrahı                                          800.000,00-

 

Hesaplanan kurumlar vergisi (% 20)                                                      160.000,00-

 

Ödenen geçici vergiler (-)                                                                       140.000,00-

 

Ödenmesi gereken kurumlar vergisi                                                        20.000,00-

 

Mahsup edilecek vergi indirimi (160.000 * % 5)                                      8.000,00-

 

Ödenecek kurumlar vergisi (20.000-8.000)                                             12.000,00-

 

 

Aslında son derece yerinde bir düzenleme. Ancak mükellefler açısından da bir o kadar risk arz ediyor. vergi yapılandırma ve aflar sebebiyle vergiyi yasal süresinde ödemesi gerekli olan mükelleflerin belleklerinde yer etmiş olan güvensizliği ve olumsuz düşünceyi belli oranda da olsa düzeltecektir düşüncesindeyim.

İyi çalışmalar ve kolaylıklar dilerim.

YORUMLAR

  • 0 Yorum