Taner Öner

Taner Öner

Taner Öner

ÇORBA…

15 Aralık 2017 - 09:29

Herkese merhabalar,

Son dönemde çıkartılan taslaklar ve yayımlanan tebliğler ezberbozan nitelikteydi gerçekten de. Bu nedenle şimdiye kadar tüm bildiklerimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor.

Şunu da söylemek istiyorum ki, 31/12’ye sayılı günler kalmasına rağmen bu köprünün altından daha çok sular geçeceğe benziyor.

Yeni bir sistem getirilerek muhtasar beyannameleri ile sgk. prim hizmet belgeleri birleştirildi. 01/06/2017 tarihinde pilot bölge seçilen Kırşehir’de uygulanmaya başladı. Sorunlar halen devam ederken 01/01/2018 tarihinde tüm Türkiye’de uygulanacağı açıklanmıştı. Fakat çıkan 281 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01/01/2018 tarihinden itibaren sadece Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde uygulanacak.

Diğer kalan tüm illerde uygulama 01/07/2017 tarihinde başlayacak gibi görünüyor. En azından şimdilik…

********************

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanını Genel Tebliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Ne idi bu tebliğ hatırlayalım;

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemin uygulama esasları var bu tebliğde.

Sisteme başvuruyu mükellefler kendileri yapabilecekleri gibi, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla da yapabilecekler. Basit usul mükellefler bunların yanı sıra “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları aracılığı ile de yapabilecekler.

Sistemi kullanmaya başlayacakların takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) “www.defterbeyan.gov.tr” adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bu sisteminin uygulanmaya başlanmasından sonra mükellefiyet tesis ettiren ve söz konusu Sistemi kullanmak zorunda olan mükellefler, kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır.

Basit usul mükellefler ile serbest meslek erbabı olanlar 01/01/2018’den itibaren, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler de 01/01/2019’dan itibaren sisteme dahil olacaklar gibi görünüyor.

Yani son zamanki taslaklar, yayımlananlar ve söylentilere bakılırsa aslında her an her şey değişecek gibi duruyor. Yeni sistemler ezberlerimizi bozuyor ve taşlar yerinden oynuyor.

Bu karışık durumlar bana çorbayı hatırlattı nedense. Bu havada da çorba iyi gider doğrusu. Ama meslek açısından çok iyi olacak gibi görünmüyor. Ne diyelim hayırlısı…

Hepimize kolay gelsin.

YORUMLAR

  • 0 Yorum